(Samenvatting artikel) Mastergids 2016: selectieve toelating is de trend | keuzegids.org

1 maart 2016 – Leiden, 2 maart 2016 – De toelating tot universitaire masteropleidingen wordt steeds meer maatwerk. Bij meer dan de helft van de masters geldt voor alle studenten een toelatingsprocedure. Ook afgestudeerde bachelors van de eigen faculteit worden dus niet meer automatisch toegelaten.

De redactie stelt vast dat de helderheid van de informatie over toelatingseisen per instelling en soms ook per faculteit sterk verschilt. Foutloze telling van opleidingen met of zonder directe toelating is niet bij elke universiteit mogelijk. Toch komen uit de research van de Keuzegids wel duidelijke trends naar voren.

Bij de algemene universiteiten is de Universiteit Utrecht het meest ‘selectief’. Bij 84{7c92856edd29e5a7f4ef69e6257143f979479f1ff4cf3997f39ede81f78cbc61} van de onderzochte masters geldt voor alle studenten een toelatingsprocedure. Ook bij de UvA in Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam is de toelating bij verreweg de meeste masteropleidingen individueel maatwerk. Naast het bezit van bepaalde bachelordiploma’s worden vaak eisen gesteld aan eerder behaalde cijfers of gevolgde vakken; of er geldt voor iedereen een intakegesprek.

Meer directe doorstroming is te zien in Tilburg en (voor zover te beoordelen) Groningen. Daarnaast valt op dat de masters van technische universiteiten nog vaak directe toegang verlenen aan bepaalde specifieke bachelors. De informatie hierover is bovendien zeer toegankelijk via de ‘doorstroommatrix’ van deze instellingen. De Wageningse universiteit is juist weer het andere uiterste. Hier hanteert minstens driekwart van de masteropleidingen extra toelatingseisen, ook voor mensen met een Wagenings bachelordiploma.

Voor het hele artikel klik hier.

Aandeel ‘selectieve’ masters per universiteit

tabel master selectie studies