Tijdens de online leergang loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) maak je in acht modules kennis met de ins & outs van LOB. Zo leer je hoe je een visie op LOB uitwerkt, wat de rollen en taken rondom LOB zijn en hoe je ouders kunt betrekken bij LOB. De modules bestaan uit een theoretisch deel met aansprekende voorbeelden uit de praktijk, verdiepingsvragen, praktijkopdrachten en een eindopdracht. Rode draad door de leergang is het uitwerken van een integraal plan van aanpak van LOB.

De online leergang LOB is ontwikkeld door de VO-Raad en sinds maart 2015 gezamenlijk overgenomen door de decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL. http://www.spons.nl/onlineleerganglob

Nu ook met kennismakings module: http://www.spons.nl/kennismakingmetlob

Michiel van de Anker, een van onze leden, is coach in de begeleide variant van deze online leergang.