Wat aantekeningen bij de masterkeuze.

Zoals in onderstaande blog werd aangegeven is het vaak niet duidelijk of er nu wel of niet een directe toelating is voor de master. Eveneens zijn de selectie eisen voor toetreding tot de pre-master vaak onduidelijk en is ook de inhoud van de pre-master fase en de bijbehorende eisen vaak vrij ondoorzichtig. Dit komt omdat:

  • Er ook pre- master toelatingsexamens bestaan die vaak niet toetsen voor de mastervakken maar een soort algemene intelligentie test zijn.
  • De extra eisen per stad voor dezelfde soort master vaak heel verschillend zijn, het is de moeite om deze te vergelijken.
  • Het maatwerk betreft, per studie wordt gekeken welke vakken je al gedaan hebt en de resultaten en welke vakken aanvulling behoeven.
  • De selectiecriteria niet hard zijn, zo wordt ook gelet op bijbanen, functies, voorkomen etc.

Voor een pre-master wordt 6 maanden studiefinanciering gegeven, maar het betreft vaak 60 studiepunten of meer. Het is dus in ieder geval handig om je tijdig te informeren en eventuele pre- master vakken al als minor te volgen.

Een goede en tijdige oriëntatie op een masteropleiding wordt in de toekomst steeds belangrijker! Dit geldt voor HBO studenten maar nu in toenemende mate ook voor WO studenten.

Voor HBO masters geldt dat de opleidings instituten vaak los staan van de hogeschool en dus veelal als privé instellingen opereren, dit heeft duidelijke gevolgen voor de gevraagde tarieven.

De coaches van SKN kunnen je helpen hoe je je het beste kan voorbereiden op je masterkeuze en op de selectie.

 

Ik kies een studie die mij past
Bureau voor studiekeuze

Christien Pino – van Spaendonck